Bruksvilkår

Bruksvilkår Din («du», «din») bruk av dette nettstedet, www.movicol.no («Nettstedet») er underlagt disse bruksvilkårene som fastsatt av Norgine B.V. («NBV») («vi», «oss», «vår»). Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i disse bruksvilkårene og dokumentene som det refereres til her. Dersom du ikke samtykker, skal du ikke bruke dette nettstedet.

Om oss

Norgine B.V. er et nederlandskregistrert selskap med selskapsnummer 30127007. Vår registrerte kontoradresse er Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Nederland. Her er en liste med direktører fritt tilgjengelig. Om dette nettstedet: Vi kan etter forgodtbefinnende fjerne eller modifisere dette nettstedet inkludert publiserte materialer, begrense adgangen til spesifikke områder på dette nettstedet eller disse materialene eller til nettstedet i sin helhet uten forutgående varsel. Modifikasjoner av dette nettstedet trer i kraft når de er postet. Vi har ikke plikt til å oppdatere modifikasjonene.

Åndsverkrettigheter

Alle åndsverkrettigheter for dette nettstedet inkludert materialene (produktnavn, logoer, bilder og domenenavn), eies av eller er lisensiert til oss eller våre datterselskaper, med mindre annet er angitt. Med enerett. Du kan reprodusere sider fra dette nettstedet for personlig/ikke-kommersiell bruk dersom du oppgir kilden til disse sidene og ikke publiserer eller modifiserer de aktuelle kopiene. Ellers må du ikke bruke noen sider på dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra oss. Send en e-post til contact@norgine.com. Ikke noe i disse bruksvilkårene skal tolkes som overdragelse av lisenser eller rettigheter i henhold til noen av våre åndsverkrettigheter eller noen av tredjeparts åndsverksrettigheter.

Bruk

Dette nettstedet inneholder informasjon i tilknytning til Norgines produkter (heretter kalt «Produkter») godkjent (for bruk av mennesker) av regulerende myndigheter i det enkelte område der Produktene er lisensiert. Disse opplysningene er utelukkende ment for informasjon, og skal ikke brukes til egendiagnostisering. Man skal alltid rådføre seg med lege eller annet kompetent helsepersonell før man kjøper og/eller bruker noen av Produktene. Dette nettstedet er ingen annonse. Det tjener utelukkende informasjonsformål, og representerer ikke et forpliktende tilbud om å yte tjenester av noe slag. Materialer publisert på dette nettstedet er ikke ment som – og skal ikke brukes som – råd.

Personvern og informasjonskapsler

Vi behandler informasjon om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i slik behandling i henhold til våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, og du garanterer at alle data du oppgir, er nøyaktige.

Koblinger

Du kan legge inn kobling til dette nettstedet, men bare dersom dette er rimelig og lovlig og ikke skader eller utnytter vårt rykte. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelsen til å legge inn koblinger uten forutgående varsel. Ikke legg inn koblinger som antyder noen form for tilknytning, godkjenning eller bekreftelse fra vår side dersom dette ikke foreligger. Du må ikke legge inn koblinger fra nettsteder som du ikke eier. Du skal ellers ikke konstruere eller legge inn koblinger til dette nettstedet uten uttrykkelig skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss. Skriv til contact@norgine.com. Koblinger til andre nettsteder som er lagt inn på dette nettstedet, er utelukkende for informasjonsformål, og innebærer ikke bekreftelse fra oss eller tilknytning til leverandørene av disse nettstedene. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene, og er ikke ansvarlig for dem. Vi fraskriver oss erstatningsansvar for ethvert tap og enhver skade som kan oppstå som følge av din bruk av disse nettstedene.

Viruser, datasnoking og angrep

Du må:

  • bare bruke dette nettstedet for lovlige formål
  • ikke misbruke dette nettstedet ved forsettlig å legge inn virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet ondsinnet eller teknisk farlig materiale («Farlige materialer»)
  • ikke forsøke å få uautorisert adgang til dette nettstedet, serveren dette nettstedet er lagret på eller en hvilken som helst server, datamaskin eller database som er tilkoblet dette nettstedet
  • ikke utføre (distribuert) tjenestenektangrep på dette nettstedet

Vi iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre at dette nettstedet er fritt for Farlige materialer, men garanterer ikke dette. Vi fraskriver oss erstatningsansvar for eventuelt tap / eventuell skade på ditt datamaskinutstyr, dine datamaskinprogrammer eller annet privateid materiale forårsaket av Farlige materialer via din bruk av dette nettstedet eller nedlasting av materiale postet på dette nettstedet eller på et annet nettsted som inneholder en kobling til dette nettstedet.

Fraskrivelse av ansvar

Dette nettstedet inkludert materialer leveres «som de er» og uten innsigelser, betingelser, garantier og andre vilkår angående nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for et bestemt formål. Vi fraskriver oss uttrykkelig alle innsigelser, betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være implisert av vedtekter, offentlig lov eller billighetsrett i tilknytning til dette nettstedet eller materialene på dette nettstedet. Vi vil ikke være erstatningsansvarlige dersom dette nettstedet av en eller annen grunn skulle være utilgjengelig på et gitt tidspunkt eller i en periode. Vi fraskriver oss ethvert erstatningsansvar som skyldes bruk av materialer som er publisert på dette nettstedet av en besøkende eller av personer som kan være informert om innholdet i slike materialer. Vi vil ikke være erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tap/skade eller driftstap/følgeskade, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt/profitt eller brukstap/datatap enten dette skyldes skadevoldende forhold (inkludert uaktsomhet), kontraktbrudd eller annet i tilknytning til bruk, manglende evne til å bruke eller følger av bruken av dette nettstedet, eventuelle nettsteder som inneholder en kobling til dette nettstedet og eventuelle materialer som er postet på dette nettstedet. Ikke noe i disse bruksvilkårene ekskluderer eller begrenser vårt erstatningsansvar for død eller personskade som skyldes uaktsomhet fra vår side, ei heller vårt erstatningsansvar for straffbar forvrengning av et grunnleggende saksforhold, ei heller ethvert annet erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses i henhold til relevant lov.

Gyldighet

Dersom en bestemmelse i disse bruksvilkårene eller disse retningslinjene for personvern/informasjonskapsler er eller blir ulovlig, ugyldig eller uhåndhevbar, skal lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten av eventuelle andre bestemmelser i disse bruksvilkårene eller disse retningslinjene for personvern/informasjonskapsler ikke berøres av dette.

Forbindelser

Disse bruksvilkårene og retningslinjene for personvern/informasjonskapsler innebærer ikke noe partnerskap mellom deg og NBV, og utpeker verken deg eller oss som representant for den andre parten.

Lovgrunnlag

Disse bruksvilkårene reguleres av og tolkes i henhold til nederlandsk lov, og er underlagt den eksklusive domsmyndigheten til nederlandske domstoler.

Kontakt

Dersom du har spørsmål i tilknytning til materiale på dette nettstedet, kontakt contact@norgine.com.

Takk for at du besøkte dette nettstedet.

Så funkar Ziverel

ZIVEREL® benytter en innovativ formel for å lindre symptomene ved halsbrann.
Les mer om hvordan det virker!

Här kan du köpa Ziverell

ZIVEREL® fås nå på Med24!

Så minskar du risken för halsbränna

Nesten 1 av 5 har halsbrann, og dette krever ofte behandling. Men det er også en del du kan gjøre selv for å redusere risikoen.

Så funkar Ziverel

ZIVEREL® benytter en innovativ formel for å lindre symptomene ved halsbrann.
Les mer om hvordan det virker!

Här kan du köpa Ziverell

ZIVEREL® fås nå på Med24!

Så minskar du risken för halsbränna

Nesten 1 av 5 har halsbrann, og dette krever ofte behandling. Men det er også en del du kan gjøre selv for å redusere risikoen.

Norgine
Norgine