Om Norgine

Vår forretningsstrategi

«Vår visjon er å være det toneangivende europeiske legemiddelfirmaet».

Norgines visjon er å bli anerkjent av potensielle partnere som det toneangivende europeiske legemiddelfirmaet, og som utnytter sin kunnskap i Europa til å utvikle og kommersialisere produkter som gir ekte verdi for finansierere, helsetilbydere og pasienter,

Norgine kan inngå kompaniskap på ulike måter og tilby fleksible strukturer til selskaper som trenger en europeisk partner. Norgines evner på dette området kan ses både av antallet eksisterende kompaniskap i sektoren og de mange avtalene selskapet har inngått.

Norgines langsiktige strategiske prioriteter er å oppnå bærekraftig tosifret vekst, ha en sterk portefølje på sene utviklingstrinn (fase III og senere) samt være en dynamisk arbeidsplass.

For å kunne realisere selskapets visjon og strategiske prioriteter fokuserer ledelsen på at gruppens infrastruktur skal være fleksibel og smidig nok til å kunne skape muligheter for produktsamarbeid og lansere produktene raskt.

 

Nøkkelfakta

Faktaark om Norgine

Vi er et europeisk legemiddelfirma som ble etablert i 1906. Vi tilbyr ekspertise og kunnskap i Europa når det gjelder utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som gir ekte verdi for helsetilbydere, finansierere og pasienter.

Norgines tilnærming og infrastruktur er integrert, og fokuserer på å sikre at selskapet kan skape muligheter for kompaniskap og vekst.

Våre virksomhetssteder

Norgine har hovedkontor i Nederland, og selskapets globale virksomhet finnes i Amsterdam og i Harefield i Storbritannia. Norgine eier et forsknings- og utviklingsanlegg i Hengoed i Wales samt to produksjonssteder, ett i Hengoed i Wales og ett i Dreux i Frankrike.

Norgine har anlegg og kontorer i Storbritannia (Harefield og Hengoed), Frankrike (Rueil og Dreux), Tyskland (Marburg), Belgia (Heverlee), Nederland (Amsterdam), Skandinavia (København), Sveits (Muttenz), Østerrike (Wien), Italia (Milano), Portugal (Lisboa) og Spania (Madrid). Utenfor Europa har selskapet kontorer i Australia og New Zealand (Sydney), Midt-Østen og Nord-Afrika (Kairo).

Våre medarbeidere

Norgine har mer enn 1000 medarbeidere. Vi har demonstrert ekspertise innen produksjon, klinisk utvikling, medisin, legemiddelbevissthet, lovsamsvar, markedsadgang, salg og markedsføring i hele Europa.

Milepæler innen kompaniskap

Kompaniskap er kjernen i vår virksomhet. Vår tilnærming til kompaniskap er fleksibel, slik at vi kan møte utfordringene legemiddelindustrien står overfor. Vi finner og samarbeider med partnere med komplementære ferdigheter og en felles visjon om å forbedre helsetjenestene.

Våre kanaler

Vi er aktive på tre kjernebehandlingsområder – gastroenterologi, hepatologi, samt intensivmedisin og støttende medisin. Se våre nyeste kanaler på siden forutvikling av kanaler.